YouLaser MT Fraksiyonel Lazer

YouLaser MT (10600nm Karbondioksit ve 1540nm Er:Glass)

Derimize etki gösteren birçok lazer sistemi mevcuttur. Her lazer sistemin deride ki etkisi farklı olmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde, birlikte kullanıldıklarında istenilen etkiyi artıran farklı lazerler artık aynı cihazların içinde kullanılmaya başlandı.

YouLaser MT’de içeriğinde ablatif karbondioksit lazeri ile non-ablatif  Er:Glass lazerlerini bulunduruyor. Fraksiyonel başlığı ile bu iki farklı lazer birlikte kullanılırken, cerrahi başlıkları ile karbondioksit lazerin ablatif özelliği sayesinde cerrahi olarakda kullanılıyor.  Diva başlığı kullanıldığında ise vajinal estetik amaçlı uygulama yapılıyor.

Ablatif etki oluşturan Karbondioksit lazer; deride bulunan su tarafından yavaşça tutularken uzun süren buharlaşma sonucu termal hasar ile Epidermis denilen derinin üst tabakalarının bir kısmını ortadan kaldırır. Tek başına kullanıldığında derinin alt tabakası olan Dermis’e  etkisi kısmendir.

Non-ablatif etki oluşturan Er:Glass lazer; Dermis’e kadar ulaşarak, deride bulunan su tarafından çok daha hızlıca tutulur. Çok daha kısa sürede suda buharlaşma olduğundan çevresindeki deride ısıya bağlı termal hasar oluşturmadan koagulasyon yapar ve  kollajen sentezini kuvvetli bir şekilde başlatır.

yl2Fraksiyonel başlık kullanıldığında, lazer ışın atımları bütün olarak değil, düzenli aralıklarla deriye ulaşır. Aralıklı minik sütunlar şeklinde ısınan bu kanallar  etrafındaki sağlam deriden atış yapılan bölgeye onarım mekanizmasını çalıştırmaktadır.

 • Yaratılan ablatif etki, istenen miktarda kontrollü hasar oluşturur. Bu sayede, lazerle oluşturulan minik sütunlar, vücudun kendi onarım mekanizmasını tetikleyerek, uygulama alanlarındaki iyileşme becerisini başlatır
 • Ablatif ve non-Ablatif Lazerler; sağlam deri alanlarından hasarlı alanlara doğru kollajen üretimini arttırarak, başlamış olan iyileşme becerisini güçlendirir. Lazerle güçlendirilmiş olan bu iyileşme becerisi sayesinde, hasarlı deri alanları, etrafındaki sağlam alanlarla eşitlenmeye çalışır.
yl1

Böylece Er:glass’ın dermise kadar ulaşan kollajen üretimi, Karbondioksit lazer ile başlatılan onarım mekanizmasının gücünü artırmaktadır. Ayrıca Er:glass’ın suyu daha hızlı tutarak önden buharlaştırması, tek başına kullanılan Karbondioksit lazerlere göre birlikte kullanılan Karbondioksit lazerin derinin daha alt tabakası olan  dermise kadar ulaşabilmesini sağlar.

YouLaser MT’nin Karbondioksit lazeri daha az enerjiyle daha derine ulaştırabilmesi, istenilen etkinin başarısını artırırken,  daha kısa iyileşme süresi ile uygulama sonrasındaki 1 ilâ 3 gün içerisinde sosyal yaşama devam edebilecektir.

YouLazer MT ile DermatoCerrahi Uygulamalar:

 • Hiperkeratozis
 • Fibrom
 • Siringoma
 • Siğiller
 • Rinofima
 • Blefaroplasti
 • Hipertrofik Yaralar
 • Kondilom
 • Molloskum
 • Piyojenik Granülom
 • Nörofibrom
 • Katı Deri Lezyonları

Fraksiyonel Deri Yenileme Uygulamaları:

 • Akne İzleri
 • Hipertrofik (kabarık) Yara izleri
 • Atrofik (çökük) Yara izleri
 • Genişlemiş Gözenekler
 • Deri Gevşekliği; Kırışıklıklar
 • Deri Renk Farklıklıkları